MARK – HIMMEL – NÄRAVARO

En fotografisk studie med Höörs kommun som exempel.

5601-1344

MARK

Hur blev det så här? 

Landskapet förändras över tid, vem bestämmer?

5602-1348

HIMMEL

Vad kommer att hända?

Från himlen kommer regn, vind, torka, kyla, hetta …

5601-1344

NÄRVARO

Här och nu.

Att vara närvarande med det som är.


Om projektet

Varför och hur projektet kom till.

Alla punkterna

Bilderna från alla punkter.